Senaste videor - Inspirera fler Publicera mer 2018-02-25T13:30:19Z http://publiceramer.se/video/video/rss?xn_auth=no Två rektorer om IT-tempens handlingsplan tag:publiceramer.se,2013-11-07:5960521:Video:26388 2013-11-07T09:27:11.183Z Johanna Karlén http://publiceramer.se/profile/JohannaKarlen <a href="http://publiceramer.se/video/tva-rektorer-om-it-tempens-handlingsplan"><br /> <img alt="Miniatyr" height="135" src="http://api.ning.com:80/files/mO-49dZ1V01c0nlJchYvqw*siF82rfGEWLJYGXeOcq1QRcIj6HwBxTeU2LNtqpU8QPQB46RcGK47lxlFQ1U2vvpytdoA-1wa/tmp63838.png?width=240&amp;height=135" width="240"></img><br /> </a> <br></br>Tina Viktor Kiuru, Hagalundskolan och Anette Ohlsson, Idalaskolan samtalar om hur de ser på IT-tempens handlingsplan och steg-för-steg arbete. IT-tempen är en modell framtagen i samarbete med Lidingö och det är ett självskattningsverktyg för rektorer att använda som stöd i arbetet med IT i… <a href="http://publiceramer.se/video/tva-rektorer-om-it-tempens-handlingsplan"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/mO-49dZ1V01c0nlJchYvqw*siF82rfGEWLJYGXeOcq1QRcIj6HwBxTeU2LNtqpU8QPQB46RcGK47lxlFQ1U2vvpytdoA-1wa/tmp63838.png?width=240&amp;height=135" width="240" height="135" alt="Miniatyr" /><br /> </a><br />Tina Viktor Kiuru, Hagalundskolan och Anette Ohlsson, Idalaskolan samtalar om hur de ser på IT-tempens handlingsplan och steg-för-steg arbete. IT-tempen är en modell framtagen i samarbete med Lidingö och det är ett självskattningsverktyg för rektorer att använda som stöd i arbetet med IT i skolan. Mellanled, tresiffriga tal i addition och subtraktion tag:publiceramer.se,2012-11-25:5960521:Video:23308 2012-11-25T13:57:20.146Z Maria Bergqvist Persson http://publiceramer.se/profile/MariaBergqvistPersson <a href="http://publiceramer.se/video/mellanled-tresiffriga-tal-i-addition-och-subtraktion"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/jsnOBId80ruGZNlGnBOiJnusHYCikCZd2*zUQiAHeHjo0VE2mIo7xiKlmzJrNYpifgoyyt8oPiqoixv97jIEKUTYKYyGfnQ*/tmp14050.png?width=240&amp;height=135" width="240" height="135" alt="Miniatyr" /><br /> </a><br />Elever i klass 3A på Lovisaskolan i Lund visar hur man räknar mellanled med tresiffrigatal i addition och subtraktion.<br /> Kontakt:mabe86@utb.lund.se <a href="http://publiceramer.se/video/mellanled-tresiffriga-tal-i-addition-och-subtraktion"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/jsnOBId80ruGZNlGnBOiJnusHYCikCZd2*zUQiAHeHjo0VE2mIo7xiKlmzJrNYpifgoyyt8oPiqoixv97jIEKUTYKYyGfnQ*/tmp14050.png?width=240&amp;height=135" width="240" height="135" alt="Miniatyr" /><br /> </a><br />Elever i klass 3A på Lovisaskolan i Lund visar hur man räknar mellanled med tresiffrigatal i addition och subtraktion.<br /> Kontakt:mabe86@utb.lund.se Pentominospelet tag:publiceramer.se,2012-11-09:5960521:Video:23216 2012-11-09T22:18:29.614Z Maria Bergqvist Persson http://publiceramer.se/profile/MariaBergqvistPersson <a href="http://publiceramer.se/video/pentominospelet"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/f3PrxxgeTKbGF9LIjGzO5WOChpUYUHk9YUZF2-IMyunZ-usfU8O-N3dLP8VfxywNZOsKsQYIyics5aONzcDMM3r6v0RNIO*g/tmp591648.png?width=240&amp;height=135" width="240" height="135" alt="Miniatyr" /><br /> </a><br />Elever i klass3A på Lovisaskolan i Lund, visar i en instruktionsfilm hur man spelar Pentominospelet.<br /> Kontakt: mabe86@utb.lund.se <a href="http://publiceramer.se/video/pentominospelet"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/f3PrxxgeTKbGF9LIjGzO5WOChpUYUHk9YUZF2-IMyunZ-usfU8O-N3dLP8VfxywNZOsKsQYIyics5aONzcDMM3r6v0RNIO*g/tmp591648.png?width=240&amp;height=135" width="240" height="135" alt="Miniatyr" /><br /> </a><br />Elever i klass3A på Lovisaskolan i Lund, visar i en instruktionsfilm hur man spelar Pentominospelet.<br /> Kontakt: mabe86@utb.lund.se Digital Inspiration 8/11 på Tunaskolan tag:publiceramer.se,2012-11-08:5960521:Video:23014 2012-11-08T19:28:01.054Z Viveca Dahl http://publiceramer.se/profile/VivecaDahl <a href="http://publiceramer.se/video/digital-inspiration-8-11-p-tunaskolan"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/wLk6nZa2sVXnA6cI2G79jnoyklmL1nEd4vx531dl31fdyBrOFD8Qw0QmOjwm1cahx8dBJ3PnutwiHTA5wYrllElezN5wWlkj/999940433.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Miniatyr" /><br /> </a><br />Lunds lärare lär varandra! <a href="http://publiceramer.se/video/digital-inspiration-8-11-p-tunaskolan"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/wLk6nZa2sVXnA6cI2G79jnoyklmL1nEd4vx531dl31fdyBrOFD8Qw0QmOjwm1cahx8dBJ3PnutwiHTA5wYrllElezN5wWlkj/999940433.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Miniatyr" /><br /> </a><br />Lunds lärare lär varandra! Att växla tag:publiceramer.se,2012-10-23:5960521:Video:22421 2012-10-23T11:54:28.847Z Maria Bergqvist Persson http://publiceramer.se/profile/MariaBergqvistPersson <a href="http://publiceramer.se/video/att-v-xla"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/Q4uLgBfBHZo0VBEgUM5VgOMLX3oBpS*Bb6B28u3Wi6nGVWIm9OiL*VQ8sKIGyBXnwbwo87gmCBdZ0Uk8nGR3VViQ7vVIOmeQ/tmp12925.png?width=240&amp;height=135" width="240" height="135" alt="Miniatyr" /><br /> </a><br />Egettillverkat mattespel om växling mellan talsorter, klass 3A Lovisaskolan i Lund.<br /> Kontakt:mabe86@utb.lund.se <a href="http://publiceramer.se/video/att-v-xla"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/Q4uLgBfBHZo0VBEgUM5VgOMLX3oBpS*Bb6B28u3Wi6nGVWIm9OiL*VQ8sKIGyBXnwbwo87gmCBdZ0Uk8nGR3VViQ7vVIOmeQ/tmp12925.png?width=240&amp;height=135" width="240" height="135" alt="Miniatyr" /><br /> </a><br />Egettillverkat mattespel om växling mellan talsorter, klass 3A Lovisaskolan i Lund.<br /> Kontakt:mabe86@utb.lund.se